ปริวุฒิ ไชยพล

Post at , ติดต่อ By art2be
วันที่ 30/10/2021 14.20 น.

 ติดตามผลงานได้ที่
Youtube Chanel : art2be อาร์ตทูบี
Facebook Page : Art Parivut 
Instagram : art2bempire

ประวัติ
ชื่อ : ปริวุฒิ ไชยพล (อาร์ตทูบี)
นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชน (DGA)
จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 19 (รหัส 48) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทักษะ
ถนัดและเชี่ยวชาญในด้านการเขียนโปรแกรมหลายภาษา ได้แก่
C# .Net Core/MVC/Razor , ASP.NET, ASP Classic
IOS-Mobile App Developer, Objective-C, Swift
HTML5, CSS (Reponsive CSS), Javascript, Jquery
BOOTSTRAP, BULMA
PHP7 (PDO) / PHP5
SSIS (Integration Services/DTS),
MongoDB, SQL Server, MySQL, NoSQL, SQL-Lite, ProgreSQL
ITEXT
Digital Signing Certificate (Document Security)
ตัดต่อวิดีโอ Final Cut Pro, Luma Fusion, 
ออกแบบกราฟิก Photoshop, Lightroom
UX Design, Responsive Web Design
CMS Wordpress, SMF Simple Machine Forums (webboard), Drupal
Google Ads Marketing, Google SEO

ประวัติการทำงาน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องการมหาชน (EGA) ตำแหน่งวิศวกรซอฟแวร์ (Software Engineer)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชน (DGA) ตำแหน่งนักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาวุโส [ปัจจุบัน]
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาครัฐ (สบทร.) GITS
ตำแหน่งวิศวกรซอฟแวร์ (Software Engineer) วิศวกรรมปฏิบัติการ, นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ผลงาน
พัฒนาระบบออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล (Electronic Document)
พัฒนาระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ[GDX] Government Data Exchange Center
ระบบฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบฐานข้อมูล กรมสนธิสัญญา กระทรวงต่างประเทศ
เว็บไซต์สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์เอ็มอาร์ซี เจริญเคมีคอล จำกัด
เว็บไซต์บริษัท อินเตอร์เฟอร์นิไลน์ จำกัด
เว็บไซต์บริษัท ชลบุษบ์ พลาสแพค จำกัด
เว็บไซต์บริษัท เอ อี​ ซี ไทคูน แมชชีนเนอรี จำกัด
เว็บไซต์บริษัท ดับเบิ้ลยู วีเอพีพลาสติก จำกัด
เว็บไซต์มันนี่ฮีโร่สคูล Money Hero School


ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 19 (รหัส 48)
ม.ปลาย : โรงเรียนสตรีวิทยา๒ กรุงเทพมหานคร
ม.ต้น : โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
การศึกษาประถมศึกษา : โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ผลงาน
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
ม.1 (พศ. 2542) รองชนะเลิศ อันดับสอง การเขียนโฮมเพจ ระดับ ม.ต้น งานแข่งขันทางวิชาการนักเรียน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี
ม.2 (พ.ศ. 2543) ชนะเลิศ คอมพิวเตอร์ การเขียน Power Point ประเภททีม ระดับ ม.ต้น และเป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันคอมพิวเตอร์
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ
ม.4 (พ.ศ. 2545) รางวัลดีเด่นแข่งขัน การเขียน Power Point ประเภทบุคคล ระดับ ม.ปลาย , เข้าอบรมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับ ม.ปลาย สสวท. จังหวัดอุบลราชธานี , และสอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 1 โดนรับน้องอยู่ ไม่ได้ทำอะไร
ปี 2 ทำค่าย Comcamp#18 , ทำค่ายพี่น้องสัมพันธ์ 49 (เทพแห่งกรีก) , ทำ JEC#10 วิศวะกรรมศาสตร์
ปี 3 พ.ศ 2550 อบรมเชิงปฎิบัติการ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ รุ่นที่ 5 INET Young Webmaster Camp สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย , และทำค่ายสอนน้อง ม.ปลาย ทำเว็บไซต์ CMS : STOP Global warming ลดโลกร้อนด้วยมือเรา ที่โรงเรียนชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ปี 4 พ.ศ 2551
- STAFF ทำค่ายอบรมเชิงปฎิบัติการ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ รุ่นที่ 6 INET Young Webmaster Camp,
- รับงานโปรเจค ปริญญาโท CGS Search Algorithm Project
- รับงานทำเว็บไซต์เพื่อโอกาสทางการศึกษา (education oppatunity Website) สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ),
- โปรเจคทำฐานข้อมูลสำหรับศูนย์ข้อมูลระเบิดแห่งประเทศไทย (Senior Project) (ได้เกรด A ด้วยนะ คริคริ)
- รับงานทำฐานข้อมูลให้โครงการ 2B-KMUTT & โครงการเพชรพระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ปัจจุบันดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้กับ
บริษัท ซัน ควอลิตี้ อินดัสทรีส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
บริษัท ก้าวอลูมิเนียม กระจก เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท ภานิชาเคอร์เทน จำกัด
บริษัท WISE BUSINESS CONSULTANT Co.,Ltd.