ทดสอบความเร็ว internet AIS 5G จุดพักรถ ด่านประชาชื่นขาออก

Post at , สาระน่ารู้ By art2be
วันที่ 07/10/2021 10.28 น.
ทดสอบความเร็ว internet AIS 5G แถวจุดพักรถ ด่านประชาชื่นขาออก
จากการทดสอบความเร็วได้ดังนี้

Download 738 mbps
Upload 112 mbps

นับว่าความเร็ว AIS 5G อยู่ในระดับที่สูงมากเลยล่ะ อย่างไรก็ตามความเร็วที่วัดได้ ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและจำนวนคนด้วยนะ

ทดสอบความเร็วเน็ต
https://www.speedtest.net